Рекомендована література

Архітектура і скульптура

Список використаних джерел

 1. Alexander Archipenko. URL: http://www.archipenko.org/life-and-work.html.
 2. Алешин П. Ф. (1881 – 1961). Неоренессанс от Алешина. URL: http://kiev-history.com.ua/index.php?catid=82:-xx-&id=473:-1881-1961-&Itemid=105&option=com_content&view=article.
 3. Анисимов А. Дмитрий Дяченко. Гений украинского необарокко. Изгой советской архитектуры. Архитектура. История. URL: http://alyoshin.ru/Files/magazine/anisimov/anisimov_diachenko.html
 4. Архитектор Павел Алешин. Жизнь и творчество. Сайт. URL: http://www.alyoshin.ru/index.html
 5. Бекетов Олексій Миколайович (1862-1941). Харківська обласна рада молодих учених та фахівців. URL: http://scientists.kharkov.ua/our-projects/virtual-museum/682-beketov-oleksij-mikolajovich-1862-1941
 6. Бірюльов Ю. О. Мистецтво львівської сецесії. Львів: Центр Європи, 2005. 184 с.
 7. Блохина И. Псевдорусский стиль. Архитектура: Всемирная история архитектуры и стилей. АСТ, 2014. С. 342.
 8. Василь Григорович Кричевський. Т. І. 1891–1943 рр. Хрестоматія. Харків: Видавець Савчук О. О., 2016. 532 с.
 9. Владимир Беклемишев. К 150-летию со дня рождения. Альманах. СПб: Palace Editions, 2011. 84 с. URL: http://rusmuseumvrm.ru/data/events/2017/06/seminar_trening_russkiy_muzey_ot_virtualnogo_k_realnomu_7/7927_file_2.pdf
 10. Гаврилюк Ю. Галицький класицизм. Епоха не дозволяла Григорію Кузневичу вписатися у велику історію мистецтва. Хоча його талант це дозволяв. День. 31.07.2012. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/galickiy-klasicizm.
 11. Григорій Кузневич. Шлях тріумфу і забуття. Зустріч зі Степаном Пахолком. Zaxid.net. 30.07.2014. URL: https://zaxid.net/grigoriy_kuznevich_shlyah_triumfu_i_zabuttya_n1316867
 12. Гуменний В. 8 найцікавіших творінь Юліана Цибульського у Львові. Фотографії старого Львова. URL: http://photo-lviv.in.ua/8-najtsikavishyh-tvorin-yuliana-tsybulskoho-u-lvovi/
 13. Гуцульська сецесія. Wikiwand. URL: http://www.wikiwand.com/uk/Гуцульська_сецесія.
 14. Ґранкін П. Е. Архітектор Юліан Цибульський. Будуємо інакше, 2000. № С. 46 – 48.
 15. Дмитро Михайлович Дяченко (1887–1942). Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного. URL: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=189.
 16. Еклектика. Історія України. Словник. URL: https://histua.com/slovnik/e/eklektika-eklektizm
 17. Ерофалов-Пилипчак Б. Владимир Николаев: целый город. Архитектура имперского Киева. URL: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/erofalov/imner_20.html
 18. Жук І. Архітектура Львова кінця ХІХ – початку ХХ століть: спадщина Івана Левинського та його фірми. Карта Львова. URL: http://map.lviv.ua/statti/zhuk.html
 19. История Киева – в проектах Павла Алешина. Газета «День». 16.12.2016. URL: https://day.kyiv.ua/ru/photo/istoriya-kieva-v-proektah-izvestnogo-arhitektora.
 20. Іван Левинський: той, хто будував Львів. Хроніки Любарта. URL: http://www.hroniky.com/news/view/14837-ivan-levynskyi-toi-khto-buduvav-lviv
 21. Кайзер А. Творчество духа. Феномен Александра Архипенко. Журнал «Третьяковская галерея», 2013. № 4. URL: https://www.tg-m.ru/articles/4-2013-41/tvorchestvo-dukha-fenomen-aleksandra-arkhipenko.
 22. Клосовський С. (Не)знаний Кузневич. 70 років опісля. Zbruc. URL: https://zbruc.eu/node/75330.
 23. Коваль Р. Михайло Гаврилко: і стеком, і шаблею. Історичний нарис. Київ: Іст. клуб «Холод. Яр» ; Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2012. – 471 c. URL: http://historybooks.com.ua/prosmotr_podrobnuy.php?id=1149
 24. Комар О. Міфи і правда про Десятинну церкву. Історична правда. 02.03.2011. URL: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/03/2/28460/. Дата звернення 06.03.2019
 25. Кондратенко А. Владислав Городецький: Людина із «будинку з химерами». Ukraine-is. URL: https://www.ukraine-is.com/uk/владислав-городецький.
 26. Кохан С., Кілессо С. О. М. Вербицький – архітектор і педагог. URL: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/kilesso/kilesso_verb.html
 27. Кучеренко Л. Михайло Гаврилко: повернення із забуття. Культура - dt.ua. URL: https://dt.ua/CULTURE/mihaylo_gavrilko_povernennya_iz_zabuttyahtml
 28. Липа К. Простір навиворіт. Тиждень. ua. URL: https://tyzhden.ua/Publication/3660/
 29. Малаков Д. В. Архітектор Городецький. Архівні розвідки. К. : Кий, 2013. 464 с.
 30. Мельник І. Творець львівської «Слави». URL: https://zbruc.eu/node/67101.
 31. Назаріїв О. Український національний архітектурний рух. Сад українського модерну. URL: https://parafia.org.ua/SUM/biblio/про стиль.
 32. Нога О. Іван Левинський: художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. Львів: Основа, 1993. 80 с. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/oles-noga-ivan-levynskyj-hudozhnyk-arhitektor-promyslovets-pedagog-gromadskyj-diyach/.
 33. Олександр Лушпинський. Сад українського модерну. URL: https://parafia.org.ua/SUM/biblio/творці
 34. Павловський В. Василь Кричевський: майстер епохи Відродження. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/vasil-krichevskiy-mayster-epohi-vidrodzhennya/.
 35. Проненко В. Скульптури статського радника. Дзеркало тижня, № 41 (466). 2003. URL: http://histpol.narod.ru/person/pers-16/pers16-027.htm
 36. Радіонов В. Отаман-язичник Михайло Гаврилко. URL: http://oru.org.ua/index.php/bogoznavstvo/statti/425-2014-09-01-08-29-57.html.
 37. Розвадовская Л. Академик Алексей Бекетов: новатор с классическим образованием. Ура-Информ. Харьков. URL: https://web.archive.org/web/20070819161840/http://kh.ura-inform.com/06.03.2007/448.html
 38. Скульптор Архипенко. Свій у Парижі, Берліні та Нью-Йорку, чужий у Києві. Тексти. org. ua. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/37501/Skulptor_Arkhypenko_Svij_u_Paryzhi_Berlini_ta
 39. Скульптор і патріот. Бібліографічна розвідка (До 160-річчя від дня народження Л. Позена). URL: http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=101
 40. Тимофієнко В. І., Ковалинський В. В. Кобелєв Олександр Васильович. Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. Київ: НАН України, 2003 – 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8784.
 41. Українська архітектура та скульптура кінця ХІХ – початку ХХ століття. Історія української культури. Навчальні матеріали онлайн. URL: https://pidruchniki.com/13320802/kulturologiya/teatralne_mistetstvo
 42. Цалик С. Блог історика: Городецький – найхимерніший київський архітектор. BBC News Україна. 04.06.2018. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-44331353.
 43. Чепелик В. Український архітектурний модерн. URL: http://alyoshin.ru/Files/publika/4enelik/4enelik_13.html
 44. Черкаська Г. Патріарх архітектури Олександр Кобелєв. UAHistory. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/5828#prettyPhoto.
 45. Черкаська Г. Федір Балавенський, вчитель Івана Кавалерідзе. UAHistory. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/158#prettyPhoto

Search