Рекомендована література

Музичне мистецтво

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

 1. 115 років від дня народження М. І. Вериківського (1896 – 1962), українського композитора, диригента, фольклориста, педагога, громадського діяча. URL: http://sofiynist.donntu.edu.ua/kalendar/2011/november/verik.html
 2. Бондаренко О. Станіслав Людкевич – «Прометей української музики». Рідна країна. URL: http://ridna.ua/2018/01/stanislav-lyudkevych-prometej-ukrajinskoji-muzyky/
 3. Бренькач В.  Кохання, проспіване серцем. Газета «День».06.2009. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/kohannya-prospivane-sercem
 4. Булка Ю. Нестор Нижанківський. Життя і творчість. Львів – Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1997. URL: https://uk.wikisource.org/wiki.
 5. Василь Верховинець. Українці в світі. URL: http://www.ukrainians-world.org.ua/peoples/4809f75313df3204.
 6. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю. К.: Муз.Україна, 1990. 150 с.
 7. Верховинець В.М. Весняночка. К.: Музична Україна, 1989. 343 с.
 8. Вінюкова В. Микола Леонтович – Бах у хоровій музиці. URL: http://www.tovtry.km.ua/ua/history/statti/postati/leontovych2.html
 9. Гаврилюк Ю. Модест Менцинський – «український Карузо». Nasze-Slowo. 6 серпня 2018. URL: http://www.nasze-slowo.pl/modest-mencinskij-ukrainskij-karuzo/
 10. Гаврілова Л., Кривошея Н. Музично-педагогічна концепція розвитку дітей дошкільного віку В. Верховинця та перспективи її використання в українській фольклорній арт-терапії. URL: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV1/6. Pdf.
 11. Гев М. Творчість Остапа Нижанківського. До 155-річчя від дня народження композитора. Слово Просвіти. URL: http://slovoprosvity.org/2018/02/05/tvorchist-ostapa-nyzhankivskoho/
 12. Гев М. Хорова творчість Остапа Нижанківського в мистецькому житті Галичини ХІХ – початку ХХ сторіччя. Майдан. URL: http://maydan.drohobych.net/?p=54343.
 13. Гентош О., Петренко Л. Йосиф Кишакевич. З музикою крізь життя. ZAXID.NET. 26.10.2012. URL: https://zaxid.net/yosif_kishakevich_z_muzikoyu_kriz_zhittya_n1268896.
 14. Головащенко М. Олександр Кошиць і його хор як вісник світової слави української пісні [Електронний ресурс] // http://www.parafia.org.ua/person/koshyts-oleksandr/
 15. Горак Я. Р. Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Галичині (друга половина ХІХ початок ХХ ст.): автореф. дис… канд. мистецтвознавства. Львів, 2003.
 16. Демко Т. Що ви знаєте про Якименка? Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/60258.
 17. До 125-річчя до дня народження М. Леонтовича. URL: http://tovtry.km.ua/ua/history/statti/postati/leontovych.html
 18. Жерера В. Композитор Кирило Стеценко заробляв на прожиття священиком. Новини на Gazeta.ua. URL: https://gazeta.ua/ru/articles/history-journal/_kompozitor-kirilo-stecenko-zaroblyav-na-prozhittya-svyaschenikom/437393
 19. Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори. До 130-ї річниці від дня народження. Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. 272с.
 20. Засадна О. Літургія Порфирія Демуцького (1922): стилістика в контексті ідеї загальнонародного співу в церкві. Студії мистецтвознавчі. 2013. № 3 – 4. С. 44 – 50.
 21. Захарова Т. Награжденный... забвением.Зеркало недели. Украина. 1995. №20. 19 – 26 мая. URL: https://zn.ua/SOCIETY/nagrazhdennyy_zabveniem.html.
 22. Калуцка Н., Пархоменко Л. Олександр Кошиць: мистецька діяльність у контексті музики ХХ сторіччя. Київ: Фенікс, 2012. 416 с.
 23. Качкан В. Анатоль Вахнянин і його роль у розвитку культури Західної України. URL: http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2003/N1_2/Art_2.html.
 24. Кипріян М. Отець Іван Кипріян. Львів : Панорама, 2016. 104 с.
 25. Кияновська Л. «Перемиська школа» як культурологічний феномен. Вісник Львівського Університету. Серія мистецтвознавство. 2007. Вип. 7. С. 65 – 72.
 26. Кияновська Л. Василь Барвінський – трагічна фігура радянської політичної шахівниці. Львівська газета. 2013. 26 лютого. URL: http://gazeta.lviv.ua/2013/02/26/vasil-barvnskij-tragchna-fgura-radjansko-poltichno-shahvnic/.
 27. Кияновська Л. О. Українська музична культура: навчальний посібник. Львів: «Тріада плюс», 2008. 344 с.
 28. Кізченко В.І. Алчевський Іван Олексійович. Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2003. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Alchevskyj_I.
 29. Климчук К. Дорога додому довжиною у вік. Час змін. 08.09.2017. URL: http://www.chaszmin.info /
 30. Кондратенко М. Батько “триколінного” гопака Василь Верховинець. URL: https://svitua.org/vydatni-ukraintsi/item/6831-batko-trykolinnoho-hopaka-vasyl-verkhovynets.html
 31. Корній Л.П. Лисенко Микола Віталійович. Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: В-во «Наукова думка», 2009. 790 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Lysenko_M_V.
 32. Корсун Л. Чи знаєте ви, хто такий Олександр Кошиць? URL: http://www.parafia.org.ua/biblioteka/statti/chy-znajete-vy-hto-takyj/
 33. Костюк Н. Микола Дмитрович Леонтович. URL: http://www.parafia.org.ua/mediateka/kompozytory/mykola-dmytrovych-leontovych/
 34. Куземська Г. Сакральне слово отця Кирила Стеценка. URL: http://www.parafia.org.ua/biblioteka/istoriya-mova/sakralne-slovo-ottsya-kyryla-stetsenka/
 35. Лазанська Т.І. Степовий Яків Степанович. Енциклопедія історії України. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Stepovyj_Y.
 36. Липовецький С. Король тенорів Олександр Мишуга. Історична правда. 12.03.2012. URL: http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/03/12/76636/.
 37. Лучканін В. Соломія Крушельницька та Італія. Газета «День».11.2006. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/solomiya-krushelnicka-ta-italiya.
 38. Микола Леонтович: таємниця вбивства. URL: https://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/02/blog-post_82.html
 39. Мисько-Пасічник Р. Священник Сидір Воробкевич. Наша парафія. URL: https://parafia.org.ua/person/sydir-vorobkevych-svyasch/
 40. Михайличенко О. В. Мишуга О. П. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історичні нариси. Суми, 2005. С. 85 – 90.
 41. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історичні нариси. Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2005. 102 с. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailychenko_Oleh/Muzyko-pedahohichna_dialnist_ukrainskykh_kompozytoriv_ta_vykonavtsiv.pdf
 42. Мішалов В. Ю. Харківська бандура. Культурологічно-мистецькі аспекти ґенези і розвитку виконавства на українському народному інструменті. Харків – Торонто, 2013. 368 с.
 43. НСКУ: Наші корифеї. URL: http://www.composersukraine.org/index.php?id=17
 44. Овсяник Ю. Дизьо Січинський – вразливий талант. Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/42087
 45. Овсяник Ю. Музика і Україна Нестора Нижанківського. Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/82669.
 46. Овсяник Ю. Тернистий шлях «барвінкового» композитора. URL: https://zbruc.eu/node/76796.
 47. Павлишин С. Василь Барвінський (1888–1963). Вісник НТШ. №43. С. 28 – 30. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/10091/1/09.pdf
 48. Пархоменко Лю. Артистична апробація (до 140-річчя дебюту у фольклористиці Порфирія Демуцького). Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. 2015. № 15. С. 97 – 104. URL: http://um.etnolog.org.ua/zmist/2015/97.pdf
 49. Пиж’янова Н. Духовна музика у творчості Порфирія Демуцького. URL: https://parafia.org.ua/piece/duhovna-muzyka-u-tvorchosti-porfyriya-demutskoho/
 50. Поліщук Т. Микола Лисенко – Гетьман української музики – Мистецька сторінка. URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=576
 51. Рудницький A. Василь Барвінський. Про музику і музик. Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1980. С. 186–193.
 52. Савельєв А. А. «Український Гомер» Гнат Хоткевич. Прометеї духу. Київ, 2016. С. 79 – 160.
 53. Семенко Л. «Він жив у звуках...» [Про диригента, композитора, педагога і фольклориста Г.М.Давидовського]. Музика. 2006. № 3. С. 27 – 30.
 54. Скорульська Р. М. Микола Лисенко і український театр. (Аспекти досить відомі і несподівані). URL: https://samumray.in.ua/cikl-statej-pro-mikolu-vitalijovicha-lisenka-stattya-mikola-lisenko-i-ukra%D1%97nskij-teatr-aspekti-dosit-vidomi-i-nespodivani-avtor-r-m-skorulska
 55. Соловей Л. Нескінчена пісня Остапа Нижанківського. Галицька зоря. URL: https://hal-zoria.io.ua/s387954/neskinchena_pisnya_ostapa_nijankivskogo._do_150-richchya_vid_dnya_narodjennya.
 56. Соломія Крушельницька. «Наша парафія». URL: https://parafia.org.ua/person/krushelnytska_solomiya/
 57. Стельмашевська О. Повернення Модеста Менцинського. Газета «День», 2005, № 18, 3 лютого.
 58. Супрун Н. Гнат Хоткевич – музикант. Рівне: Ліста, 1997. 280 с.
 59. Таранченко О. Г. Доля митця в реаліях культурно-історичних процесів першої половини ХХ століття: Федір Якименко, Віктор Косенко, Михайло Вериківський. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2016. № 4 (33). С. 137 – 145. URL: http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/20170916-chasopys-33-16.pdf.
 60. Турянська О. Мій Січинський. Інтернет-версія газети «Галичина».09.2015 р. URL: http://www.galychyna.if.ua/publication/culture/mii-sichinskii/
 61. Українська музика. Київська опера: Модест Менцинський. URL: http://kyivskaopera.blogspot.com/2014/12/blog-post_2.html
 62. Фільц Б. М. Крушельницька Соломія Амвросіївна. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=219
 63. Фрайт І. Віктор Матюк – композитор і священик. Світ дитини, 1997. № 1, с. 12 – 13.
 64. Фрайт І. Внесок Дениса Січинського у розвиток музичної освіти і виховання Західної України (кінець XIX – початок XX століття). Молодь і ринок. №6 (101), 2013. С.85 – 89.
 65. Фрайт І. Забута педагогічна спадщина В. Матюка. Джерела, 1999. № 1-2, с. 100 – 104.
 66. Фрайт І. Історія створення перших українських шкільних підручників з музики в Західній Україні в другій половині XIX сторіччя. Джерела, 1998. № 2, с. 19 – 22.
 67. Фрайт І. Педагогічно-просвітницька діяльність Дениса Січинського (1865 – 1909рр.). Обрій. 1998. №1. С.12-15.
 68. Черпухова К. М. Борис Підгорецький. К. : Музична Україна, 1990. 63 с.
 69. Чепіль О. PERSONA INCOGNITA Павло Іванович Сениця. Естетика і етика педагогічної дії, 2015. Вип. 12. С. 137 – 147. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4786/1/Chepil.pdf
 70. Штундер З. Станіслав Людкевич. Життя і творчість. Т. I. (1879 – 1939). Львів: ПП «БІНАР-2000», 2005. 636 с.
 71. Щербанюк Л. Чесний труженик на ниві духовності Буковини. Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/51115
 72. Юрченко М. Духовна музика українських композиторів 20-х років ХХ ст. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2004. 224 с.

 

Search