Рекомендована література

Література і театр

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

 1. «Тіні забутих предків»: 10 фактів про фільм Параджанова. Lovelylife. 13.09.2016. URL: http://lovelylife.in.ua/tvorchist/kino/tini-zabutyh-predkiv-10-faktiv-pro-film-paradzhanova.html#.
 2. Барабан Л. Микола Садовський і його театр періоду УНР : Невідомі матеріали. Культура і життя. 2007. 5 вересня.
 3. Барабан Л. Трагізм Миколи Садовського. Культура і життя. 2006. 13 грудня.
 4. Білоконь К. Марія Заньковецька: як і чим жила легенда української сцени. URL: http://www.hroniky.com/news/view/10857-mariia-zankovetska-iak-i-chym-zhyla-lehenda-ukrainskoi-stseny
 5. Богородіченко А. Марко Вовчок: фатальна жінка української літератури. Мистецька сторінка. URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=942.
 6. Бойко В. Марко Вовчок : іст.-літ. начерк. Київ : Печ. Вид. т-ва «Друкар», 1918. 240 с. URL: http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8698.
 7. Бурбан А., Бурбан В. Марія Заньковецька – Мельпомена української сцени. Тріумф і трагедія. До 150-річчя з дня народження Марії Костянтинівни Заньковецької. Мистецька сторінка. URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=212.
 8. Вірші Семенко Михайля. OnlyArt. URL: https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-semenko-myhajlya/
 9. Герасимова Г.П. Курбас Лесь. Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон – Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2008. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Kurbas_Les.
 10. Головій О. Проза Лесі Українки як лабораторія стилю. Волинь філологічна: текст і контекст, 2016. № 22 «Універсум Лесі Українки». С. 38 – 51. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12630/1/3.pdf.
 11. Горак Р. Кров на чорній ріллі. Есе-біографія Василя Стефаника. К. : Видавничий центр «Академія», 2010. 608 с. URL: https://academia-pc.com.ua/product/227.
 12. Гриневич В. Саксаганський носив на руках дружину брата. ua. 14.05.2009. URL: https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_saksaganskij-nosiv-na-rukah-druzhinu-brata/292440/
 13. Гуменюк В. Особливості стилю лірики Лесі Українки. Учені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2014. Т. 27(66), № 4. С. 45 – 57. URL: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/10/008gumenyuk.pdf
 14. Дубровська А. С. Париж як текст в інтерпретації В. Винниченка-романіста – від міфологічного до модерного. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Літературне місто. URL: http://litmisto.org.ua/?p=25969.
 15. Життєпис Івана Карпенка-Карого (І.К. Тобілевича) у фотографіях та відео. URL: https://mala.storinka.org
 16. Заболотна В. Той самий Тобілевич. Газета «День».09.2005. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/toy-samiy-tobilevich.
 17. Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних трансформацій. Хроніка 2000. Вип. 78: Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин. До 190-річчя від дня народження П. О. Куліша. К., 2009. С. 459–528. URL: https://www.academia.edu/30354381/
 18. Калитенко Т. Михайль Семенко: лідер, урбаніст, деконструктор. Читомо. URL: http://archive.chytomo.com/news/mixajl-semenko-lider-futurist-urbanist-dekonstruktor.
 19. Клековкін О. Лесь Курбас: Система і метод. Полемічні нотатки. Український театр, 1999, №4. С. 27 – 30. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Klekovkin_Oleksandr/Les_Kurbas_Systema_i_metod_Polemichni_notatky/
 20. Клековкін О. Марко Кропивницький: Режисерські прийоми. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2012. Вип. 4. С. 169 – 177. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Klekovkin_Oleksandr/Marko_Kropyvnytskyi_Rezhyserski_pryiomy/
 21. Ковалевська Л. Пантелеймон Куліш як дзеркало української суперечливості. Україна Incognita. URL: http://incognita.day.kiev.ua/pantelejmon-kulish-yak-dzerkalo-ukrayinskoyi-superechlivosti.html.
 22. Корифеї українського театру : матеріали про діяльність театру корифеїв / упоряд., вступ. ст., приміт. І. О. Волошина. К.: Мистецтво, 1982. 250 с.
 23. Корнієнко Н. Лесь Курбас і духовні засади українського авангарду. Дзеркало тижня. 2007. № 4-5. URL: https://dt.ua/CULTURE/les_kurbas_i_duhovni_zasadi_ukrayinskogo_avangardu-1.html
 24. Косач-Квітка Лариса Петрівна (Леся Українка). Герої України. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/kosach-kvitka-larisa-petrivna-lesja-ukrayinka.
 25. Кропивницький І. Батько українського театру. Газета «День».05.2008. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/batko-ukrayinskogo-teatru
 26. Купчик Л. Леся Українка – зразок мужності й праці для народу. Bandera.lviv.ua: бібліотека націоналіста. URL: http://bandera.lviv.ua/lesja-ukrajinka-%E2%80%93-zrazok-muzhnosti-j-praci-dlja-narodu/
 27. Лесь Курбас – геній режисури, який хотів застрелитись через кохання та півжиття носив кулю в серці. Історія розстріляного новатора. URL: https://prolviv.com/blog/2017/10/27/les-kurbas-henii-rezhysury-iakyi-khotiv-zastrelytys-cherez-kokhannia-ta-pivzhyttia-nosyv-kuliu-v-sertsi-istoriia-rozstrilianoho-novatora/
 28. Луцюк М. В. Поет краси страждання. Художня творчість Миколи Вороного. К.: Колесо, 2008. 60 с. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5212/7/M_Lutsiuk_PKSMV_GI.pdf.
 29. Марія Заньковецька: геній української сцени. Мистецька сторінка. URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=571.
 30. Марко Вовчок – росіянка, яка стала класиком української літератури. Герої України. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/vilinska-marija-oleksandrivna-marko-vovchok.
 31. Мироненко Мих. І. С. Нечуй-Левицький : нарис Мих. Мироненка. Харків : Вид-во ВУРПС «Укр. робітник», 1930. 70 с. Електронна бібліотека «Культура України». URL: http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=9887.
 32. Михайло Старицький – «батько українського театру». Герої України. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/starickij-mihajlo-petrovich
 33. Музей Михайла Старицького: експозиція. Музей видатних діячів української культури. URL: https://mvduk.kiev.ua/?page_id=174
 34. Музей Панаса Саксаганського: експозиція. Музей видатних діячів української культури. URL: https://mvduk.kiev.ua/?page_id=75
 35. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. Київ: Інтертехнологія, 2006. 1054с.
 36. Нечуй-Левицький – письменник, який протистояв русифікації України. Герої України. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/nechuj-levickij-ivan-semenovich
 37. Нікітенко Л. Зоряне небо Старицького. Україна молода. 14.12.2010. URL: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1801/169/63917/
 38. Новиков А. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст. : монографія. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2015. 412 с.
 39. Новиков А. О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: дис… доктора філол. наук: 10.01.01. Харків, 2006.
 40. Олександр Олесь – український поет масштабу Шевченка, заборонений в СРСР. Герої України. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/kandiba-oleksandr-ivanovich-oleksandr-oles
 41. Ольга Кобилянська – українська перлина світової літератури. Герої України. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/kobiljanska-olga-julianivna.
 42. Панас Мирний. Історія української літератури XIX ст. URL: https://ukrlit.net/info/history_xix/29.html.
 43. Пантелеймон Куліш – автор українського алфавіту, заборонений у СРСР. Герої України. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/kulish-pantelejmon-oleksandrovich.
 44. Панченко В. С. Творчість Володимира Винниченка 1902–1920 рр. у генетичних і типологічних зв’язках з європейськими літературами: дис. д-ра філол. наук : 10.01.01. К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. 358 с. URL: http://library.kr.ua/books/panchenko/.
 45. Поліщук Н. Що Ви знаєте про Марка Вовчка? 17 маловідомих фактів з життя письменниці та нетривіальні спогади видатних сучасників. Україна Incognita. URL: http://incognita.day.kiev.ua/shho-vi-znayete-pro-marka-vovchka.html.
 46. Поліщук Т. Ольга Кобилянська: відома і незнайома. Україна Incognita. URL: http://incognita.day.kiev.ua/olga-kobilyanska-vidoma-i-neznajoma.html
 47. Привалова С. Особливості індивідуальної творчої манери письма Михайла Коцюбинського. Українська література в загальноосвітній школі, 2014. № 7-8. С. 54 – 56.
 48. Процюк С. Троянда ритуального болю. Роман про Василя Стефаника. К. : Видавничий центр «Академія», 2010. 184 с. URL: https://academia-pc.com.ua/product/208.
 49. Річицький А. Володимир Винниченко в літературі й політиці. Харків: Державне видавництво України, 1930. 96 с. URL: https://hromadalib.wordpress.com/2016/01/05/ritschitzki-winnitschenko/.
 50. Рудяченко О. Олександр Олесь. 1. Невмирущі айстри. Із мультимедійного циклового проекту «КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ». Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2586293-oleksandr-oles-1-nevmirusi-ajstri.html.
 51. Саксаганський, Панас Карпович. История Полтавы. URL: http://histpol.pl.ua/ru/poltava-istoricheskie-ocherki/ulitsy-i-istoricheskie-rajony/ukazatel-ulits?id=3038.
 52. Сізова К. Особливості зображення людини у творах Панаса Мирного. Вісник СумДУ. Серія Філологія, 2007. № 2. С. 72 – 77. URL: http://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2007-1/14.pdf.
 53. Станішевський Ю. Жанрове розмаїття режисерських шукань : Садовський Микола. Український театр. 2008. № 2. С. 15 – 20.
 54. Станішевський Ю. Український театр кінця ХІХ – початку ХХ століть: проблеми синтетичної природи і становлення національного режисерського мистецтва. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття, 2006. Київ : Інтертехнологія, C. 11 – 82. URL: http://elib.nplu.org/view.html?id=1823/
 55. Тарнавський М. Нечуваний Нечуй. Реалізм в українській літературі. Київ: Laurus, 2016. 400 с.
 56. Тіні забутих предків: українські Ромео і Джульєтта. Кіно в Україні. URL: http://kinoukraine.com/tini-zabutyh-predkiv/
 57. Фількевич Г. Музика і український театр: започаткування контактів та взаємодії. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття, 2006. Київ : Інтертехнологія, C. 83 – 102. URL: http://elib.nplu.org/view.html?id=1823/.
 58. Холодинська С. М. Михайль Семенко : культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму : монографія. Маріуполь : ПДТУ, 2018. 253 c. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/19585
 59. Цимбал Я. Панас Мирний у 1917 році. Живий і голодний статський радник. Dsnews.ua. 01.06.2017. URL: http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/panas-mirniy-u-1917-rotsi-zhiviy-i-golodniy-statskiy-radnik-01062017210000.
 60. Черемська О. С., Масло О. В. Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського. URL: https://periodicals.karazin.ua/philology/article/download/3934/3498/.
 61. Черкаська Г. Моцарт кохання. UAHistory. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/2290.
 62. Чернова І. Жанрово-стильові домінанти творчості Олександра Олеся. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2013. Випуск 1 (29). С. 211 – 215. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3634/1/ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ%20ДОМІНАНТИ.pdf.
 63. Якимчук Л. Михайль Семенко: від футуризму до тероризму. ЛітАкцент – світ сучасної літератури. URL: http://litakcent.com/2012/12/27/myhajl-semenko-vid-futuryzmu-do-teroryzmu/

Search