Рекомендована література

Образотворче мистецтво

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

 1. Levchenko Petro. Internet Encyclopedia of Ukraine. URL: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CL%5CE%5CLevchenkoPetro.htm
 2. org – енциклопедія візуального мистецтва. URL : https://www.wikiart.org/uk/artistadvancedsearch#!#filter:none
 3. Абліцов В. Микола Бурачек – зачинатель мистецької шевченкіани. Українська біографістика, 2014. № 11. С. 102 – 117. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ubi_2014_11_9.pdf.
 4. Абліцов В. Сонячний майстер. Микола Бурачек у колі Тараса Шевченка, Анрі Матісса, Яна Станіславського, Олександра Мурашка і... вічності. Газета «День». 04.03.2011. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/sonyachniy-mayster.
 5. Абрамов В. «Окаянные дни» Петра Нилуса. Хроника 1919 года. Дерибасовская-Ришельевская: Одесский альманах. 2008 . № 32. С. 18 – 43. URL: http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_32/alm_32_18-43.pdf.
 6. Адольф Г. Художник-реаліст Микола Пимоненко. URL: https://ukr.sovfarfor.com/obrazotvorche-mistectvo/zhivopis/176-hudozhnik-realst-mikola-pimonenko.html
 7. Антонович Д. Тимко Бойчук (1896 – 1922). Прага : Вид-во укр. молоді, 1929 . (Майстрі українського мистецтва). URL: http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8572.
 8. Безсмертний-Анзіміров А. Олександр Богомазов. Україна incognita. URL: http://incognita.day.kiev.ua/oleksandr-bogomazov.html
 9. Бенюк О. Б. Художньо-естетична концепція школи бойчукістів. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2015. № 6. С. 22 – 26. URL: http://www.apfs.in.ua/v6_2015/7.pdf.
 10. Білоконь С. Михайло Бойчук і його школа. URL: https://www.s-bilokin.name/culture/bojchuk.html.
 11. Брега Г.С., Ткачова Л. І. Мурашко Микола Іванович. Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка», 2010. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Murashko_M(останній перегляд: 02.12.2018).
 12. Бубновська Б. АРТ-Ukraine. Дві долі: Іван Труш і Леся Українка. Мистецька сторінка. URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=596.
 13. Буковецький Євген Йосипович: до 150 років від дня нарождения. Одесский краевед. URL: http://kraevedodessa.blogspot.com/2016/12/2016.html.
 14. Бура Г. Земля Казимира Малевича. URL: https://tyzhden.ua/Culture/17653.
 15. Вакульницька Л. Художник-модерніст Федір Кричевський відмовився малювати вождів СРСР і помер від голоду. АРГУМЕНТ. URL: http://argumentua.com/stati/khudozhnik-modern-st-fed-r-krichevskii-v-dmovivsya-malyuvati-vozhd-v-srsr-pomer-v-d-golodu
 16. Власенко І. Таємниця чорного квадрату. Супрематизм і творчість Казимира Малевича. URL: https://uamodna.com/articles/taemnycya-chornogo-kvadrata/.
 17. Вовкун В. Український авангард в контексті західноєвропейських культуротворчих процесів (10-х – початку 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис… канд. культурології; 26.00.01 – теорія та історія культури. Київ, 2010.
 18. Волошин Л. Святоюрська Мадонна Олекси Новаківського: історія створення та символічна значеннєвість образу. URL: static.karpaty.info/data/objects/img/2096/2.doc.
 19. Георгій Іванович Нарбут (1886-1920) – природжений митець книги: до 130-річчя з дня народження / упор. Ревенко Д. URL: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/virtgallery/Narbut1.pdf
 20. Голос історії. 20 травня. «Старий вчитель» Микола Мурашко. URL: http://holos.fm/page/golos-istoriyi-20-travnja-starij-vchitel-mikola-murashko/
 21. Горбачов Д. Авангард. Українські художники першої третини ХХ століття. Київ, Мистецтво, 2017. 320 с.
 22. Горбачов Д. Богомазов – один із найбільших футуристів Європи. ZBRUC. URL: https://zbruc.eu/node/50026.
 23. Григорій Світлицький – перший народний художник України. Роман Свередюк. URL: https://sverediuk.com.ua/grigoriy-svitlitskiy-pershiy-narodniy-hudozhnik-ukrayini/.
 24. Григорій Світлицький. Комплект листівок. Київ: Мистецтво, 1984. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/grigoriy-svitlitskiy-komplekt-listivok/
 25. Добріян Д. М. Виставкова діяльність Олександра Олександровича Мурашка (1898 – 1922 роки). Гілея: науковий вісник. К. : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська Академія Наук, 2015. Вип. 93 (№ 2). С. 122 – 125. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&Image_file_name=PDF/gileya_2015_93_33.pdf.
 26. Енциклопедія історії України. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU.
 27. Еремина Л. А. Петр Нилус. 1869 – 1943. Жизнь и творчество. Киев, 2007.
 28. Жбанкова О. Абрам Маневич – маг і чародій фарб. Мистецька сторінка. URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=898.
 29. Жбанкова О. Абрам Маневич. Живопис. Київ: Дух і Літера, 2003. 33 с. URL: http://uartlib.org/allbooks/o-zhbankova-abram-manevich-zhivopis/
 30. Жбанкова О. Геній Олександра Мурашка. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/geniy-oleksandra-murashka/
 31. Іван Труш – художник сонця. Соціум. dt.ua. 02.04.2004. URL: https://dt.ua/SOCIETY/ivan_trush__hudozhnik_sontsya.html
 32. Казимир Малевич – український художник-модерніст, мистецтво якого оголошували ворожим радянському народу. Герої України. URL: http://heroes.profi-forex.org/ua/malevich-kazimir-severinovich/
 33. Картину «В'їзд Богдана Хмельницького до Києва 1649 року» художник Микола Івасюк творив два десятиліття. Новини на Gazeta.ua. 28.12.2011. URL: https://gazeta.ua/ru/articles/events-journal/_kartinu-vyizd-bogdana-hmelnickogo-do-kiyeva-1649-roku-hudozhnik-mikola-ivasyuk-tvoriv-dva-desyatilittya/416503
 34. Карусель… Олександр Мурашко – художник кольору. Интересный Киев. URL: https://www.interesniy.kiev.ua/ua/karusel-oleksandr-murashko-hudozhn/
 35. Касьяненко Н. Майстер пейзажів. До 150-річчя від дня народження Костянтина Крижицького. Наддніпрянська правда. 28 травня 2008. URL: http://artkavun.kherson.ua/master_pejzazhej.htm.
 36. Каташинская А. Костанди Кириак: художник из рыбацкой семьи. Новости на KP.UA. URL: https://kp.ua/life/472628-kostandy-kyryak-khudozhnyk-yz-rybatskoi-semy.
 37. Кашуба-Вольвач О., Сторчай О. Профессор М. Л. Бойчук и «бойчукизм»: записки о мастерской монументальной живописи Киевской украинской академии художеств, руководимой проф. Бойчуком М. Образотворче мистецтво. 2009. № 3. С. 132 – 135.
 38. Коваленко Г. Олександра Екстер та її студія (Київ, 1918). Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/oleksandra-ekster-ta-yiyi-studiya-kiyiv-1918/.
 39. Ковальська Л. Тиміш Бойчук, молодший брат. Мистецька сторінка. URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=338
 40. Ковальчук О. До 120-річя від дня народження Георгія Нарбута корифея української графічної школи. Образотворче мистецтво. 2006. № 2. С. 16 – 20. URL: http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=7025.
 41. Ковпаненко Н. Г. Костанді Киріак Костянтинович. Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон – Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка», 2008. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Kostandi_K.
 42. Ковпаненко Н. Г. Красицький Фотій Степанович. Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон – Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка», 2008. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Krasitskii_F.
 43. Кочевых О. Улыбка сквозь грусть. Отрок.ua: Православный журнал. Киев : Свято-Троицкий Ионинский монастырь, 2009. № 3 (39). URL: http://otrok-ua.ru/sections/art/show/ulybka_skvoz_grust.html
 44. Кузнецов Н.Д. (1850 – 1929). URL: http://odessaart.org.ua/index/
 45. Лазанська Т. І. Нілус Петро Олександрович. Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка», 2010. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Nilus_P.
 46. Львівський імпресіоніст – Іван Труш. Роман Свередюк. URL: https://sverediuk.com.ua/lvivskiy-impresionist-ivan-trush/
 47. Мельник Т. Погляд на сценографічну спадщину В.Меллера. Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. URL: http://www.tmf-museum.kiev.ua/nauka/37
 48. Микола Мурашко. Спогади старого вчителя. Київ: Типографія Кульженко, 1907. 281 с. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/mykola-murashko-spogady-starogo-vchytelya/
 49. Михайло Бойчук та його школа монументального мистецтва. Альбом. Хмельницький: Галерея, 2010. 287 с. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/mihaylo-boychuk-ta-yogo-shkola-monumentalnogo-mistetstva-albom/.
 50. Модест Данилович Сосенко. Сад Українського Модерну. Наша парафія. URL: https://parafia.org.ua/SUM/.
 51. Н. Д. Кузнецов. (1850 – 1929). Каталок выставки из собраний музеев СССР и частных коллекций. Одесса: Облполиграфиздат, 1987. 30 с. URL: http://ofam.od.ua/pdf/catalog/kyznecov.pdf.
 52. Николай Бурачек. Арт-галерея Nostalgie. URL: http://art-nostalgie.com.ua/Burachek.html.
 53. Нилус Петр Александрович. Музей українського живопису. URL: http://museum.net.ua/hudognik/nilus-petr-aleksandrovich/
 54. Ніколаєв О. Сергій Васильківський : життя й творчість. Музей слобідської України ім. Г. Сковороди. Харків: Друк. вид-ва «Пролетарий», 1927. 25 с. Електронна бібліотека «Культура України». URL: http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=211.
 55. Олекса Новаківський – український живописець. Роман Свередюк. URL: https://sverediuk.com.ua/oleksa-novakivskiy-ukrayinskiy-zhivopisets/.
 56. Павленко М. Петро Левченко. Прага: Видавництво української молоді, 1927. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/m-pavlenko-petro-levchenko/
 57. Петрова О. Експресивний конструктивізм Вадима Меллера. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/ekspresivniy-konstruktivizm-vadima-mellera/.
 58. Пригоди авангарду: Вадим Меллер, Ніна Генке-Меллер, Ніна Вєтрова-Робінсон. Київ, Національний художній музей, 2004. 105 с. URL: http://uartlib.org/allbooks/avantgarde_adventures/
 59. Різун І. Сакральна символіка у творчості Олекси Новаківського. Фотографії старого Львова. URL: http://photo-lviv.in.ua/sakralna-symvolika-u-tvorchosti-oleksy-novakivskoho/.
 60. Рутковський М. Сергій Васильківський (1854–1917): світлій пам’яті С. І. Васильківського в десяті роковини його смерті. Прага: Вид-во укр. молоді, 1927. Електронна бібліотека «Культура України». URL: http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=214.
 61. Свєнціцкий І. Модест Сосенко. Прага: Видавництво української модолі, 1927. URL: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1269/file.pdf.
 62. Семчишин-Гузнер О. Модест Сосенко і його спадщина. До 135-ліття від дня народження. Релігійно-інформаційна служба України. URL: https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/35350/.
 63. Сергій Васильківський – поет українського малярства. Роман Свередюк. URL: https://sverediuk.com.ua/sergiy-vasilkivskiy-poet-ukrayinskogo-malyarstva/.
 64. Сергій Васильківський: українська доля Дикого Поля. Каталог виставки. Київ: Майстер книг, 2013. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/sergiy-vasilkivskiy-ukrayinska-dolya-dikogo-polya-katalog-vistavki/.
 65. Сказочные иллюстрации. Г. И. Нарбут. Литературное обозрение. URL: https://litobozrenie.com/2017/11/skazochny-e-illyustratsii-g-i-narbut/.
 66. Смольницька О. Федір Кричевський: запорука українського авангардизму. URL: https://uain.press/glory/olga-smolnytska-13-824793.
 67. Супрематизм. Казимир Малевич и его Love Supreme. URL: https://artchive.ru/encyclopedia/2322~Suprematizm
 68. Томазова Н. М. Малевич Казимир Северинович. Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка», 2009. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Malevich_K_S.
 69. Український живопис ХІХ — початку ХХ ст. Національний художній музей України. URL: http://namu.kiev.ua/ua/about/collections/painting1/1.html
 70. Український художник Микола Пимоненко. URL: https://sverediuk.com.ua/ukrayinskiy-hudozhnik-mikola-pimonenko/
 71. Український художник першої половини XX століття Федір Кричевський. Роман Свередюк. 2015. URL: https://sverediuk.com.ua/ukrayinskiy-hudozhnik-pershoyi-polovini-xx-stolittya-fedir-krichevskiy/
 72. Фарби південного краю: до 165-річчя від дня народження К. К. Костанді. Одесский краевед. URL: http://kraevedodessa.blogspot.com/2017/10/165.html
 73. Федір Кричевський: митець і реформатор. Велика епоха. URL: https://www.epochtimes.com.ua/life/art/fedir-krichevskiy-mitets-i-reformator-107791.html.
 74. Фіалкові марки з Відня – Українська Народна Республіка в художній мініатюрі. Газета «Версії».02.2014. URL: http://versii.cv.ua/news/fialkovi-marki-z-vidnya-ukrayinska-narodna-respublika-v-hudozhnij-miniatyuri/26362.html
 75. Філевська Т. Олександра Екстер — амазонка українського авангарду. URL: https://aristocrats.fm/oleksandra-ekster-amazonka-ukrayinskogo-avangardu/
 76. Фотій Красицький. Виставка творів, присвячена 100-річчю з дня народження. Каталог. Київ, 1975. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/fotiy-krasitskiy-vistavka-tvoriv-prisvyachena-100-richchyu-z-dnya-narodzhennya-katalog/.
 77. Фотій Степанович Красицький: до 145-річчя від дня народження українського художника, графіка. Запорізька обласна бібліотека для юнацтва. URL: http://younglibzp.com.ua/fotij-stepanovich-krasickij-do-145-richchya-vid-dnya-narodzhennya-ukra%D1%97nskogo-xudozhnika-grafika/
 78. Черкаська Г. Абрам Маневич. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/6643.
 79. Черкаська Г. Євген Буковецький. Відданий Одесі. URL: https://uamodna.com/articles/viddanyy-odesi/.
 80. Черкаська Г. Киріак Костанді. UAHistory. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/2823.
 81. Черкаська Г. Кость Крижицький. UAHistory. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/8339
 82. Черкаська Г. Микола Івасюк. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/4537/
 83. Черкаська Г. Микола Мурашко. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/6113.
 84. Черкаська Г. Нащадок Тараса Шевченка. Uamodna. 24.07.2014. URL: https://uamodna.com/articles/naschadok-tarasa-shevchenka/.
 85. Членова Л. Г. Олександр Мурашко: сторінки життя і творчості. Київ: Нац. худ. музей України, Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, 2004. Електронна бібліотека «Культура України». URL: http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=6528
 86. Шапіро О. Український модерн. Газета «День». URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/ukrayinskiy-modern.
 87. Шестаков А. «Амазонка» з Фундуклеївської. Україна молода. URL: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1369/164/48259/
 88. Шкандрій M. Геній Вадима Меллера: танець та декоративне мистецтво в українському авангарді. Центр Леся Курбаса. URL: http://kurbas.org.ua/projects/almanah7/11_shka.pdf.
 89. Янковська О. В. Мурашко Олександр Олександрович. Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка», 2010. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Murashko_O

Search