Бойчук Тимофій

Образотворче мистецтво

Бойчук Тимофій (1896 – 1922)

– український живописець-монументаліст. Брат і учень Михайла Бойчука. Композиційна система, структура образів, тональна гама творів митця ґрунтовані на глибокому вивченні мистецтва епохи Проторенесансу, візантійського малярства, давньо-руського іконопису й українського народного мистецтва. Бойчук брав участь у розписах Луцьких казарм у Києві (1919) та Київського оперного театру. Виконав разом з І. Падалкою ілюстрації до збірки для дітей «Барвінок» (1919). Майже всі твори Бойчука були знищені під час розгрому «бойчукістів»; ті, що збереглися, нині у фондах музеїв Києва та Москви.

Серед робот Т. Бойчука, які зберіглися: «Біля яблуні», «Торгують насінням», «Хлопець і дівчина» (кінець 1910-х – початок 1920-х років).

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Антонович Д. Тимко Бойчук (1896 – 1922). Прага : Вид-во укр. молоді, 1929 . (Майстрі українського мистецтва). URL: http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8572.
  2. Бенюк О. Б. Художньо-естетична концепція школи бойчукістів. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2015. № 6. С. 22 – 26. URL: http://www.apfs.in.ua/v6_2015/7.pdf.
  3. Ковальська Л. Тиміш Бойчук, молодший брат. Мистецька сторінка. URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=338.

Search