Бурачек Микола

Образотворче мистецтво

Бурачек Микола (1871 – 1942)

– український живописець, письменник, мистецтвознавець.

Навчався живопису у Краківській академії образотворчих мистецтв (у класі Я. Станіславського), у 1910–1912 роках – у Парижі.

М. Бурачек є одним із засновників і викладачів Української академії мистецтв. Він викладав також у Київському інституті театрального мистецтва, був директором Харківського художнього технікуму, від 1927 року – професором Харківського художнього інституту.

Твори М. Бурачека позначені впливом імпресіонізму, в найкращих із них передано поетичність природи України. Серед його робіт:

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Абліцов В. Сонячний майстер. Микола Бурачек у колі Тараса Шевченка, Анрі Матісса, Яна Станіславського, Олександра Мурашка і... вічності. Газета «День». 04.03.2011. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/sonyachniy-mayster.
  2. Абліцов В. Микола Бурачек – зачинатель мистецької шевченкіани. Українська біографістика, 2014. № 11. С. 102 – 117. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ubi_2014_11_9.pdf.
  3. Николай Бурачек. Арт-галерея Nostalgie. URL: http://art-nostalgie.com.ua/Burachek.html.

Search