Демуцький Порфир

Музичне мистецтво

Демуцький Порфир (1860 – 1927)

– видатний український фольклорист, хоровий диригент, композитор.

Здобув музичну освіту у Київській духовній семінарії (1876–1882), мав тісні творчі зв’язки з М. Лисенком. Збирав і обробляв народні пісні, звертаючи увагу на своєрідність національного багатоголосся. У 1890-ті роки організував народний хор, до репертуару якого ввійшли українські народні багатоголосі пісні, які виконувалися в народному стилі.

На початку ХХ століття підготував до друку старовинні українські лірницькі канти, фактично створивши в Україні новий жанр обробки українських релігійних кантів, або «псальм» для хору.

У 1921–1924 роках викладав співи на регентських курсах УАПЦ, створив і переробив для церков значну кількість духовних піснеспівів.

Духовну спадщину митця майже не досліджено, більшість його духовних творів перебуває в рукопису. Найвідоміші духовні твори П. Демуцького – «Літургія св. Іоанна Золотоуста» для жіночого хору, а також обробки кантів.

Як зазначає знавець духовної музики українських композиторів 20-х років ХХ століття М. Юрченко, літургійний цикл П. Демуцького відрізняється від більшості духовних творів його сучасників спрощеністю фактури, тобто автор відтворює народну церковну манеру співу. «У цьому циклі композитор використав звичайні народні церковні мелодії, переважає гетерофонне триголосся, яке втілює принципи простого клірасного співу з розлогим мелізматичним розспівуванням мелодій, октавними, квінтовими, тризвуковими паралелізмами. Знання особливостей народного виконавства, відчуття природи хорового багатоголосся дозволили П. Демуцькому створити оригінальний хоровий цикл, наповнений духом щирої релігійності, святковості та емоційного піднесення від відчуття Божого одкровення» 

Для слухання:

  • Демуцький П. Кант «Пресвятая Мати Діво». Виконує Хор церкви Благовіщення Києво-Могилянської Академії, диригент В. Шовкун

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Засадна О. Літургія Порфирія Демуцького (1922): стилістика в контексті ідеї загальнонародного співу в церкві. Студії мистецтвознавчі. 2013. № 3 – 4. С. 44 – 50.
  2. Пархоменко Лю. Артистична апробація (до 140-річчя дебюту у фольклористиці Порфирія Демуцького). Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. 2015. № 15. С. 97 – 104. URL: http://um.etnolog.org.ua/zmist/2015/97.pdf
  3. Пиж’янова Н. Духовна музика у творчості Порфирія Демуцького. URL: https://parafia.org.ua/piece/duhovna-muzyka-u-tvorchosti-porfyriya-demutskoho/
  4. Юрченко М. Духовна музика українських композиторів 20-х років ХХ ст. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2004. 224 с.

Search