Карпенко-Карий Іван

Література і театр

Карпенко-Карий Іван (Тобілевич Іван; 1845 – 1907)

– драматург, прозаїк, актор, режисер, театральний діяч, один з корифеїв українського професійного театру. Старший брат М. Садовського та П. Саксаганського.

Розквіт творчої діяльності І. Карпенка-Карого починається від 1888, коли він увійшов до акторської трупи свого брата М. Садовського. Разом із П. Саксаганським 1890 створив «Товариство російсько-малоросійських артистів», яке стало одним із найкращих українських театральних колективів того часу, так званою трупою корифеїв українського театру.

Літературну діяльність І. Карпенко-Карий почав у середині 1870-х рр. як критик, фейлетоніст, публіцист. Від 1880-х рр. писав п’єси. Серед найвідоміших: «Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн», «Чумаки».

Місце І. Карпенко-Карого в українській літературі полягає в утвердженні комедійного жанру як канонічної універсальної форми художнього зображення дійсності.

Рекомендоване відео

«Карпенко-Карий». Документальний фільм студії ВІАТЕЛ із циклу «Гра долі».

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Заболотна В. Той самий Тобілевич. Газета «День».09.2005. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/toy-samiy-tobilevich.
  2. Новиков А. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст. : монографія. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2015. 412 с.
  3. Життєпис Івана Карпенка-Карого (І.К. Тобілевича) у фотографіях та відео. URL: https://mala.storinka.org

Search