Кропивницький Марко

Література і театр

Кропивницький Марко (1840 – 1910)

– драматург, актор, режисер, композитор, з іменем якого пов’язане створення українського професійного театру й розвиток реалістичної театральної драматургії.

Відвідував заняття на юридичному факультеті Київського університету як вільний слухач, брав участь у виставах аматорського гуртка І. Тобілевича. 1871 став професійним актором у Народному театрі в Одесі, потім працював у російських театральних трупах. 1882 року у Єлизаветграді організував власну трупу, яка виступала в містах України, Центральної Росії, Криму, на Дону, Кубані, Кавказі, Білорусі, Молдові, Польщі.

Трупа мала назву «Товариство акторів», проте вона більш відома як «театр корифеїв». До складу Товариства акторів увійшли такі згодом відомі майстри сцени, тоді ще учні Кропивницького, як М. Садовський (Тобілевич), М. Заньковецька (Хлистова) та інші. Трохи пізніше до товариства приєдналися  Г. Затиркевич-Карпинська (Ковтуненко), П. Саксаганський (Тобілевич), І. Карпенко-Карий (Тобілевич), М. Садовська-Барілотті (Тобілевич) та ін.

М. Кропивницький на межі ХІХ – ХХ ст. був провідною постаттю українського театру, своєю багатогранною діяльністю він виховав ціле покоління українських акторів-професіоналів (трупа М. Кропивницького 1890-х рр.). Чудовий актор, майстер-режисер, він добре знався на музиці, розумівся на образотворчому мистецтві, був тонким психологом, що допомагало йому в реалізації режисерських задумів. Написав понад 40 п’єс, серед яких «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дві сім’ї» та ін.

Місце М. Кропивницького як драматурга, актора, режисера, засновника першого національного професійного театру на теренах Східної України  (уславленого театру корифеїв) вельми значне. Своїм палким словом він намагався розбудити національну самосвідомість українців, зберегти рідну мову й культуру. Його п’єси разом із творами М. Старицького й І. Карпенка-Карого сприяли подальшому розвитку вітчизняної драматургії й національного театру у творчості Лесі Українки, В. Винниченка, О. Олеся та ін.

Рекомендоване відео

Марко Кропивницький. Перший серед рівних. Укртелефільм, 1995. Режисер: В. Гузик. Оператор: В. Борачек. Звукорежисер: А. Крюков.
Марко Кропивницький. Передача з циклу «Невідоме про відомих» (історії кохання видатних українців за книгою Н. Топської «Дарунки Долі – Муза і Любов»).

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Кропивницький І. Батько українського театру. Газета «День».05.2008. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/batko-ukrayinskogo-teatru
  2. Клековкін О. Марко Кропивницький: Режисерські прийоми. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2012. Вип. 4. С. 169 – 177. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Klekovkin_Oleksandr/Marko_Kropyvnytskyi_Rezhyserski_pryiomy/
  3. Новиков А. О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: дис… доктора філол. наук: 10.01.01. Харків, 2006.

Search