Кричевський Василь

Архітектура і скульптура

Кричевський Василь (1872 – 1952)

– український маляр (типовий представник ліричного «українського імпресіонізму»), графік (автор проекту українського державного герба, прийнятого Центральною Радою 1918 р.), архітектор (творець нового українського стилю в архітектурі).

Найвідоміші архітектурні споруди початку ХХ ст.:

  • будинок Полтавського губернського земства (1903 – 1908; нині – Полтавський краєзнавчий музей) – перший зразок українського архітектурного модерну;
  • будинок Опішнянського гончарного навчально-показового пункту Полтавського губернського земства (1916 – 1919; нині – музей мистецької родини Кричевських) – будинок у стилі українського модерну в Опішні за проектом архітектора В. Кричевського та технолога-кераміста Ю. Лебіщака (будинок Кричевського-Лебіщака);
  • будинок І. Щітківського (1907 – 1908) – перша споруда в Києві в стилі українського архітектурного модерну.

Крім розроблення архітектурних проектів, В. Кричевський був новатором українського мистецтва книги, яке було відроджене завдяки вивченню книжкових прикрас XVII – XVIII ст. В часи створення незалежної Української Народної Республіки В. Кричевським було спроектовано державний герб (на основі Володимирового Тризуба), державні печатки та грошові знаки.

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Василь Григорович Кричевський. Т. І. 1891–1943 рр. Хрестоматія. Харків: Видавець Савчук О. О., 2016. 532 с.
  2. Павловський В. Василь Кричевський: майстер епохи Відродження. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/vasil-krichevskiy-mayster-epohi-vidrodzhennya/.
  3. Павловський В. Василь Григорович Кричевський. Життя і творчість. Монографія. Нью-Йорк: Вільна Академія Наук у США, 1974. 316 с. URL: http://uartlib.org/allbooks/vadim-pavlovskiy-vasil-grigorovich-krichevskiy-zhittya-tvorchist-monografiya/

Рекомендоване відео:

Василь Кричевський – великий майстер Малого гербу. ХОБЮ – Харківська обласна бібліотека для юнацтва.
Vasyl Krychevsky – Василь Кричевський – Ukraine.wmv
Василь Кричевський. Kontakt TV: Очима культури № 91, April 14th, 2018. Marko R. Stech about Vasyl Krychevsky.
Про український стиль в архітектурі початку ХХ століття та архітектора Василя Кричевського. Kontakt TV: Очима культури № 89, March 17th, 2018 (Part 8/12 #2629).

Search