Левинский Іван

Архітектура і скульптура

Левинський Іван (1851 – 1919)

– український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.

Працював у стилі українського модерну, у закопанському стилі, вносив до своїх проектів елементи традиційного національного будівництва Гуцульщини, Бойківщини і Наддніпрянщини. Був активним громадським діячем: співпрацював з товариствами «Просвіта» та «Сільський господар», входив до складу ради Національного музею у Львові, Українського керамічного гуртка та ін.; був одним із ініціаторів створення Українського педагогічного товариства, збудував для нього власним коштом будинок, кілька шкіл, гімназій; фінансово підтримував молодих поетів, письменників, художників, музикантів.

1889 р. І. Левинським було створено «Фабрику кахлевих печей», а згодом також фабрику з виробництва художньої кераміки, навколо якої поступово утворилося фабричне містечко художнього декоративного промислу.

Найвідоміші споруди:

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Нога О. Іван Левинський: художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. Львів: Основа, 1993. 80 с. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/oles-noga-ivan-levynskyj-hudozhnyk-arhitektor-promyslovets-pedagog-gromadskyj-diyach/.
  2. Жук І. Архітектура Львова кінця ХІХ – початку ХХ століть: спадщина Івана Левинського та його фірми. Карта Львова. URL: http://map.lviv.ua/statti/zhuk.html
  3. Іван Левинський: той, хто будував Львів. Хроніки Любарта. URL: http://www.hroniky.com/news/view/14837-ivan-levynskyi-toi-khto-buduvav-lviv

Search