Мурашко Микола

Образотворче мистецтво

Мурашко Микола (1844 – 1909)

– український живописець, педагог. Дядько О. Мурашка.

Навчався в петербурзькій Академії мистецтв. 1875 заснував приватну художню школу, яка увійшла в історію українського мистецтва під назвою Київська рисувальна школа М. Мурашка і функціонувала до 1901, відігравши важливу роль у розвитку образотворчого мистецтва й художньої освіти в Україні. Цю школу тривалий час підтримував меценат-мільйонер І. Терещенко. Її закінчили відомі художники, зокрема, І. Їжакевич, Ф. Красицький, О. Мурашко, М. Жук, М. Пимоненко, К. Малевич, В. Сєров та ін.

Роботи: «Осінь», «Дніпро», «Над Дніпром» (усі 1880–90-ті рр.), «Крим» (1892), «Український краєвид» (1896), портрети: Т. Шевченка, Петра Могили, М. Ге.

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Голос історії. 20 травня. «Старий вчитель» Микола Мурашко. URL: http://holos.fm/page/golos-istoriyi-20-travnja-starij-vchitel-mikola-murashko/
  2. Микола Мурашко. Спогади старого вчителя. Київ: Типографія Кульженко, 1907. 281 с. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/mykola-murashko-spogady-starogo-vchytelya/
  3. Черкаська Г. Микола Мурашко. UAHistory. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/6113.

Search