Мурашко Олександр

Образотворче мистецтво

Мурашко Олександр (1875 – 1919)

– український живописець і педагог, майстер психологічного портрета, який одним із перших в українському живописі пішов шляхом пошуків нової виразності та експериментальності.

Навчався в Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі (у майстерні І. Рєпіна), Мюнхені, Парижі. Працював у галузі портретного й жанрового живопису. На його творчість вплинуло мистецтво імпресіонізму і постімпресіонізму, арт нуво та модерну. В його живописі органічно з’єднались імпресіоністична пленерність і етюдність з чіткою організацією форм, їх декоративним узагальненням і монументалізацією. Брав участь в організації «Нового товариства художників» (1904 – 1907), від 1911 експонувався на виставках «Спілки російських художників». З 1917 – основоположник і професор Української академії мистецтв. Творчість О. Мурашка здобула широке визнання: його картини експонувалися на міжнародних виставках у Мюнхені, Берліні, Відні, Венеції, Римі, Амстердамі та ін. містах Європи.

Роботи: «Жінка у червоному капелюсі» (1902 – 1903), «Біля кав’ярні» (1903), «Карусель» (1906), «Благовіщення» (1909), «Селянська родина» (1914), «Жінка з квітами (1918)», та ін.

Рекомендоване відео

Олександр Мурашко. Ніч у музеї.
Олександр Мурашко. Дівчина у червоному капелюсі. ДТРК «Культура», 2010. Режисер І. Базарна.
Художник Олександр Мурашко. Укртелефильм, 1986. Режисер С. Дудка.
Stech Marko R. Kontakt TV: «Очима Культури» №13. Олександр Мурашко і Абрам Маневич.

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Добріян Д.М. Виставкова діяльність Олександра Олександровича Мурашка (1898 – 1922 роки). Гілея: науковий вісник. К. : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська Академія Наук, 2015. Вип. 93 (№ 2). С. 122 – 125. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&Image_file_name=PDF/gileya_2015_93_33.pdf.
  2. Жбанкова О. Геній Олександра Мурашка. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/geniy-oleksandra-murashka/
  3. Карусель… Олександр Мурашко – художник кольору. Интересный Киев. URL: https://www.interesniy.kiev.ua/ua/karusel-oleksandr-murashko-hudozhn/
  4. Членова Л. Г. Олександр Мурашко: сторінки життя і творчості. Київ: Нац. худ. музей України, Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, 2004. Електронна бібліотека «Культура України». URL: http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=6528

Search