Підгорецький Борис

Музичне мистецтво

Підгорецький Борис (1873 – 1919)

– український етнограф, композитор, музичний критик, педагог.

Закінчив 1895 року музичний інститут у Варшаві. Організував в Лубнах хор, проводив концерти, брав участь в аматорських виставах. Жив у Москві. Докладав зусиль до організації безплатних лекцій-концертів, заходи здебільшого відбувалися в Народних домах – призначених для робітників і ремісників, у сільських місцевостях – для селян. 

1910 року в Москві був заснований музично-драматичний гурток «Кобзар». Робота Б. Підгорецького в ньому полягала у пропаганді української народної пісні серед учнівської молоді.

Як етнограф Б. Підгорецький відстоював науковий підхід у вивченні фольклору – наполягав на точності запису. За дорученням Музично-етнографічної комісії записав від українських селян близько 120 хорових пісень, у тому числі цикл обрядових величальних пісень. Підготував до друку збірку народних пісень «Золоті колоски» для дітей початкових та середніх класів 

З 1915 року викладав хоровий спів в Московській народній консерваторії. У 1918–1919 роках працював музичним критиком в газеті «Известия ВЦИК»; досліджував творчість П. Сениці.

Написав дві опери – «Купальна іскра», поставлена 1901 року в Києві, «Бідна Ліза» – 1916, понад 100 романсів, фортепіанні твори, хори.

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історичні нариси. Суми: Видавничовиробниче підприємство «Мрія-1», 2005. 102 с. URL: http://shronchtyvo.org.ua/Mykhailychenko_Oleh/Muzyko-pedahohichna_dialnist_ukrainskykh_kompozytoriv_ta_vykonavtsiv.pdf
  2. Черпухова К. М. Борис Підгорецький. К. : Музична Україна, 1990. 63 с.

Search