Семенко Михайль

Література і театр

Семенко Михайль (1892 – 1937)

– поет, представник Розстріляного відродження; основоположник і теоретик українського футуризму (панфутуризму), організатор футуристичних угруповань, редактор багатьох видань.

Модернізував українську лірику урбаністичною тематикою, сміливими експериментами з формою вірша, запровадив нові образи й створив слова, покликані відбити нову індустріалізовану добу. Загинув під час сталінського терору.

Вже з перших збірок «Дерзання» і «Кверофутуризм» (1914) М. Семенко заявив про появу оригінальної течії українського футуризму – кверофутуризму – мистецтва шукання, яке існувало паралельно до кубо- та егофутуризму Д. Бурлюка, О. Кручоних, В .Хлєбникова.

1918 року М. Семенко видав у Києві збірки «П’єро задається», «П’єро кохає» і «Дев’ять поем»; 1919 – збірки «П’єро мертвопетлює», «Bloc-notes» і «В садах безрозних», а також поему «Ліліт», заснував футуристичну групу й видавництво «Флямінґо». 1919 проголосив «революційний футуризм» й опублікував «ревфутпоему» – «Тов. Сонце» та «Дві поезофільми»; був редактором журналу «Мистецтво».

1920 видав «Альманах трьох» разом із М. Любченком і О. Слісаренком; 1921 організував «Ударну групу поетів-футуристів», перейменовану на асоціацію панфутуристів «Аспанфут» (1922 – 1924), кредо й маніфести якої були проголошені в альманасі «Семафор у майбутнє» (1922) і газеті «Катафалк искусства» (1922). Зазнавши критики літературних кіл, М. Семенко перейшов на позиції «лівого фронту» («УкрЛЕФ») і перетворив «Аспанфут» на «Комункульт» (1924), одночасно працював (1924 – 1927) як головний редактор Одеської кінофабрики ВУФКУ.

1927 заснував нове об’єднання футуристів (письменники Г. Шкурупій, Д. Бузько, Л. Скрипник, О. Полторацький, художники В. Меллер, А. Петрицький та ін.) під назвою «Нова ґенерація» з журналом цієї ж назви (1927 – 1930). Зазнавши критики, поступово відійшов від футуризму, ставши співцем більшовицької революції (збірки «Малий кобзар і нові вірші», 1928; «Європа й ми», 1929).

1937 був заарештований за участь в Українській фашистській націоналістичній терористичній організації, якої насправді ніколи не існувало, та розстріляний. Реабілітований посмертно.

Рекомендоване відео

«Розстріляне відродження». Михайль Семенко.
Марко Роберт Стех «Очима Культури» №34. Тема: Михайль Семенко і український аванґард.

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Вірші Семенко Михайля. OnlyArt. URL: https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-semenko-myhajlya/
  2. Калитенко Т. Михайль Семенко: лідер, урбаніст, деконструктор. Читомо. URL: http://archive.chytomo.com/news/mixajl-semenko-lider-futurist-urbanist-dekonstruktor.
  3. Холодинська С. М. Михайль Семенко : культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму : монографія. Маріуполь : ПДТУ, 2018. 253c. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/19585
  4. Якимчук Л. Михайль Семенко: від футуризму до тероризму. ЛітАкцент – світ сучасної літератури. URL: http://litakcent.com/2012/12/27/myhajl-semenko-vid-futuryzmu-do-teroryzmu/

Search