Січинський Денис

Музичне мистецтво

Січинський Денис (1865 – 1909)

– український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині, музично-громадський діяч, педагог, автор опери «Роксоляна».

Музичну освіту отримав у Львівській консерваторії (1892). Працював у Коломиї (заснував чоловічий вокальний квартет), Бережанах, Станіславі, Перемишлі (учитель гри на фортепіано, диригент хорів співацького товариства «Боян»), брався за будь-яку роботу через відсутність засобів для існування.

Брав участь у створенні у Львові комітету для збирання й публікації українських народних пісень, заснував у Станіславі першу музичну школу (1902), організовував сільські хори, був одним із ініціаторів Союзу Співочих і Музичних Товариств Галичини (1903).

Твори Д. Січинського: опера «Роксоляна» (1908); кантати «Дніпро реве» (1892), «Лічу в неволі» (1902, слова Т. Шевченка), «Дума про Нечая» (для голосу з фортепіано); хори та солоспіви на слова Т. Шевченка, І. Франка та ін.; духовні твори; збірка обробок народних пісень; пісні для дітей; фортепіанні мініатюри.

Для слухання:

  • Січинський Д. Солоспів «Із сліз моїх» (слова Г. Гейне в перекладі А. Кримського). Виконують Russel Braun (баритон), Carolyn Maule (фортепіано);
  • Січинський Д. Солоспів «І золотої, і дорогої» (слова Т. Шевченка);
  • Січинський Д. Пісня для хору і соліста «Чом, чом, земле моя» (Слова В. Лебедєвої) у виконанні А. Солов’яненка;
  • Січинський Д. Пісня «У гаю, гаю» на слова Т. Шевченка;
  • Січинський Д. Пісня «Не пора» (слова І. Франка). Виконує гурт «Соколи», І. Мацялко.

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історичні нариси. Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2005. 102 с. URL: http://shronchtyvo.org.ua/Mykhailychenko_Oleh/Muzyko-pedahohichna_dialnist_ukrainskykh_kompozytoriv_ta_vykonavtsiv.pdf
  2. Овсяник Ю. Дизьо Січинський – вразливий талант. Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/42087
  3. Турянська О. Мій Січинський. Інтернет-версія газети «Галичина».09.2015 р. URL: http://www.galychyna.if.ua/publication/culture/mii-sichinskii/
  4. Фрайт І. Внесок Дениса Січинського у розвиток музичної освіти і виховання Західної України (кінець XIX – початок XX століття). Молодь і ринок. №6 (101), 2013. С.85 – 89.
  5. Фрайт І. Педагогічно-просвітницька діяльність Дениса Січинського (1865 – 1909рр.). Обрій. 1998. №1. С.12-15.

Search