Васильківський Сергій

Образотворче мистецтво

Васильківський Сергій (1854 – 1917)

– український живописець, пейзажист, баталіст. Автор численних пейзажів: «Козача левада» (1893), «Дніпровські плавні» (1896), «Український пейзаж» (1900), «По Донцю» (1901); епічних творів на історичну тематику: «Бій запорожців з татарами» (1892), «Козак» (1900), «Кобзар-сліпець» (1900), «Козаки у степу» (бл. 1905), «Запорожець у дозорі», «Похід козаків» (1917); жанрових картин: «Козак і дівчина» (1894), «Ярмарок у Полтаві» (1902).

Творчість С. Васильківського відіграла значну роль у становленні історичної картини та розвитку лірико-епічного напрямку в українському пейзажному живописі, він був одним з ініціаторів тогочасних пошуків українського стилю в архітектурі. Разом з М. Самокишем створив альбом «З української старовини» (СПб., 1900) та «Мотиви українського орнаменту» (СПб., 1912). Очолив Харківське літературно-художнє товариство, був членом журі конкурсу на проект пам’ятника Т. Шевченку в Києві.

Рекомендоване відео

Сергій Васильківський. ТРК ГЛАС, 2011.
Сергей Васильковский (1854 – 1917) Sergey Vasilkovsky.

Рекомендована література та Інтернет-джерела:

  1. Сергій Васильківський: українська доля Дикого Поля. Каталог виставки. Київ: Майстер книг, 2013. Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/allbooks/sergiy-vasilkivskiy-ukrayinska-dolya-dikogo-polya-katalog-vistavki/.
  2. Сергій Васильківський – поет українського малярства. Роман Свередюк. URL: https://sverediuk.com.ua/sergiy-vasilkivskiy-poet-ukrayinskogo-malyarstva/.
  3. Рутковський М. Сергій Васильківський (1854–1917): світлій пам’яті С. І. Васильківського в десяті роковини його смерті. Прага: Вид-во укр. молоді, 1927. Електронна бібліотека «Культура України». URL: http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=214.
  4. Ніколаєв О. Сергій Васильківський : життя й творчість. Музей слобідської України ім. Г. Сковороди. Харків: Друк. вид-ва «Пролетарий», 1927. 25 с. Електронна бібліотека «Культура України». URL: http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=211.

Search